06:31 Monday, December 10, 2018

Великобритания е усвоила най-много европейски пари за бежанците

Най-много средства от европейските фондове за управление на имиграцията е усвоила Великобритания, това показва сравнение с останалите страни-членки на Европейския съюз. Любопитното е, че парите се използват от британското правителство, за да се прогонят пристигналите на нейна територия бежанци, предава “ИЮ Обзървър”.

Великобритания е получила 16.3% от отпуснатите 2.39 милиардаевро за т.нар. основни дейности, става ясно от съвместен доклад на Агенцията за бежанците на ООН и Европейския съвет за бежанците и изгнаниците.

На най-засегнатите от бежанската криза Италия и Гърция са били разпределени съответно 13.6% и 11.3% от сумата.

Германия, която прие около 1 милион бежанци, пък е взела 9% от отпуснатите от европейския фонд пари.

България е взела едва 0.2% от разпределените средства.

Фонд “Убежище, имиграция и интеграция” разполага с 3.1 милиарда евро за периода 2014-2020 година, като вече са разпределени 88% от тях, или 2.75 милиарда евро.

Сумата от 2.39 милиарда евро е разпределена между страните от Европейския съюз с цел да се подпомогне реализацията на национални програми, свързани с т.нар. основни дейности като издръжка на бежанците – интеграция, подобряване на условията в центровете и др.

Останалите 0.36 милиарда евро от фонда са отишли за разселване на бежанците.

Великобритания е изхарчила почти 60% от парите, за да връща отхвърлените кандидати за убежище в родните им страни, сочат данните в доклада. По принцип страните би трябвало да изхарчат не повече от 30% от отпуснатите им средства за експулсиране на бежанци.

“Фактът, че Великобритания е получила най-голям дял от средствата на Фонд “Убежище, миграция и интеграция” показва недостатъците на формулата за разпределянето им, както и колко е важно да се използват актуални данни, отразяващи реалните потребности”, казва Катрин Улард, главен секретар на Европейския съвет за бежанците и изгнаниците.

Парите от Фонд “Убежище, миграция и интеграция” се разпределят между страните – членки на Европейския съюз, на базата на формула, която отчита броя на подадените молби за убежище, броя на жителите от държави извън Европейския съюз и броя на върнатите бежанци за три години назад. В случаи на криза се отпускат и допълнителни средства на изпаднали в затруднения държави членки, като по този показател Великобритания се нарежда на второ място, веднага след Италия.

Filed in: Новини от UK, Пари, финанси

No comments yet.

Leave a Reply

X