22:46 Sunday, September 27, 2020

Италия, Гърция и Албания се споразумяха за ТАП

Миналата седмица Италия, Гърция и Албания подписаха споразумение за изграждане на Трансадриатически газопровод /ТАП/. Чрез него ще се пренася газ от Азербайджан към Европа. Трансадриатическият газопровод е главен конкурент на проекта “Набуко”, в който участие има и България.

Тръбопроводът е плануван да осъществява двупосочен газов поток, като маршрутът му почва от град Комотини, минава през Албания, пресича Адриатическо море и стига до Италия. По тръбата ще протича азерски газ от находището “Шах Дениз 2”. “Набуко” също се стреми да получи газ от това находище. Инвеститори са консорциум между германския E.ON Ruhrgas, норвежкият Statoil и базираната в Швейцария група Axpo.

Проектът ще стане реалност благодарение и на подкрепата от Европейския съюз, понеже ще доставя газ от Азербайджан и така ще намали енергийно влияние, което има Русия.

Газопроводът ТАП ще мине през Гърция и Албания и по дъното на Адриатическо море ще стигне до Италия. Там ще се свърже с италианската газопреносна мрежа. В горната си част ТАП ще се свързва с мрежата DESFA в Гърция, която от своя страна е свързана с турските мрежи, пренасящи азерски газ.

Засега българската газопреносна мрежа остава извън възможността за връзка с този газопровод.

В същото време българското правителството обяви изграждането на междусистемната газова връзка България-Сърбия за обект от национално значение. Дължината на този газопровод ще е 62 км. Той трябва да бъде пуснат в експлоатация през 2015 г.

Filed in: Световен бизнес
X