21:40 Saturday, May 30, 2020

Какви обезщетения получават безработните в Европа?

Френското икономическо издание “Шаланж” е провело изследване при какви условия различните европейски страни обезщетяват своите граждани си при безработица, а също и какъв е размера на обезщетенията.

Таванът на получаваните при безработица помощи във Франция е 6161 евро на месец. Французите имат право на обезщетения при безработица от 4 месеца до 2 години. Ако е налице пък уволнение на служител на възраст над 50 г., то той ще получава помощи в продължение на три години.

Максималният размер на помощите в Германия е 1940 евро в източната част на страната и 2215 евро – в западната. Страната отпуска финансови помощи за безработните си за период от 6 до 24 месеца.

Безработните във Великобритания пък могат да разчитат само на 381 евро месечно за не повече от шест месеца.

Обезщетенията за безработица в Италия зависят от това в коя част на страната са се трудили хората. Периодът на изплащане е 240 дни или 360 при възраст над 50 години. Таванът на помощите за един месец е 931 евро за получавалите заплата до 2014 евро месечно. Ако безработният е получавал над тази заплата, тогава помощите му са 1119 евро.

В Испания безработните получават обезщетения в продължение на 4 месеца до 2 години при максимален размер от 1397 евро.

В Дания този период е максимум две години, а помощите са в размер на около 2295 евро.

Най-изгодните условия за обезщетение при безработица предлага Белгия. Страната изплаща сума в размер на 65% от последната заплата през първите три месеца, а след това компенсацията възлиза на 60% от получаваното трудово възнаграждение. Помощите като цяло не могат да превишават 1541 евро.

Безработните австрийци получават помощи от 3 до 38 месеца с максимален размер от 144,75 евро на ден.

В Швейцария обезщетенията при безработица са в зависимост от възрастта и срока на внасяне на осигуровки и могат да се получават от 200 до 520 дни при максимален размер от 6986 евро.

Filed in: Световни финанси

No comments yet.

Leave a Reply

X