12:57 Saturday, February 23, 2019

Кризата засегнала най-силно разходите за поддръжка на жилищата

Според анализ на Евростат разходите на европейците за жилища, енергия и поддръжка на дома са най-засегнати от кризата.

Европейско домакинство харчи условно около 1 600 – 1 700 евро за поддръжка на дома. Тук влизат по 600 евро за наеми и отопление с газ или други горива и по 200 евро за поддръжка и ремонт и разходи за ВиК и други услуги свързани с жилището. Следващи по големина компоненти от разходи за европееца са за транспорт /1 900 евро/, за храна и безалкохолни напитки /1 800 евро/, отдих и култура /1 300 евро/, ресторанти и хотели /1 200 евро/, жилищно обзавеждане, домакинско оборудване и поддържане на дома /800 евро/, облекло и обувки /800 евро/, здраве /500 евро/, комуникации /400 евро/, разходи за лични грижи, социална защита, застраховани и финансови услуги /1 600 евро/ и др.

Разликата в действителното индивидуално потребление на домакинствата е широко отворена като ножица между държави като Люксембург /35 000 евро/, Дания /29 600 евро/ от една страна и държави като България /3 400 евро/ и Румъния /4 200 евро/, от друга страна. Домакинствата в тези две страни заедно с балтийските държави и Гърция се най-засегнати от финансовата и икономическа криза сред страните на ЕС-27, отчита анализът.

Финансовите разходи средно на българското домакинство през 2011 г. са били около 8 400 лева, отчита НСИ. Българинът като цяло харчи най-много за храна и безалкохолни напитки – около 3 000 лева, за алкохол и тютюн – 375 лева, за облекло и обувки – по 255 лева, за жилище, вода, електроенергия и други битови нужди – 1 200 лева, за обзавеждане и поддържане на дома – 230 лева, за здравеопазване – 500 лева, за транспорт, съобщения и данъци – по около 450 лева, за свободно време и образование – около 300 лева и т.н.

Filed in: Други български новини, Световни финанси

No comments yet.

Leave a Reply

X