10:13 Wednesday, January 16, 2019

Намалява продължителността на живота на българина

Очакваната средна продължителност на живота на населението на България, изчислена за периода 2013 – 2015 година, е 74.5 години, като спрямо предходния период 2012 – 2014 година тя намалява с 0.2 години, съобщиха от Националния статистически институт.

България заедно с Латвия и Литва е сред страните с най-ниска средна продължителност на живота на населението в Европейския съюз, а с най-висока са Испания  и Италия – 83 години.

Различната смъртност при мъжете и жените, както и сред населението в градовете и селата, определят и различната средна продължителност на живота при тези категории население.

Средната продължителност на живота при българските мъже е 71.1 години, докато при жените е с 6.9 години по-висока – 78 години.

За десет години в периода между 2005 и 2015 година средната продължителност на живота и при жените, и при мъжете в България е нараснала с 2.0 години.

Средната продължителност на живота за населението в градовете е с 2.7 години по-висока, отколкото за населението в селата.

Спрямо данните от 2005 година за българското население в градовете увеличението е с 2.4 години, а за това в селата се запазва на същото ниво.

Filed in: Други български новини, Новини от България

No comments yet.

Leave a Reply

X