17:18 Tuesday, March 19, 2019

Облагат с по-висок данък празните жилища в Англия

Местните власти в Англия ще имат по-големи правомощия да се борят с кризата с празните жилища и ще могат да налагат допълнителен данък върху имоти, които са необитавани от много години, предаде “Пропърти уайър”.

Към момента в Англия има малко над 200 хиляди жилища, които стоят необитавани шест месеца или повече спрямо 300 хиляди през 2010 година и броят им е намалял значително от 2013 година насам, след като местните общински съвети получиха правомощия да увеличават с 50% местните данъци върху жилища, които са празни в продължение на две години или повече.

Британският държавен секретар по жилищната политика Джеймс Броукъншър обаче обяви планове да позволи на местните власти да утрояват местния данък върху домове, които стоят необитавани от пет до десет години, и да го повишават четири пъти за жилищата, които пустеят повече от десет години.

Жилищата, които остават празни между две и пет години, ще продължат да бъдат облагани с данък, който според предложението на Броукъншър трябва да се удвои.

“Решени сме да направим всичко възможно, за да гарантираме, че нашите общини имат жилищата, от които се нуждаят. Поради това предоставяме на общинските съвети допълнителна гъвкавост да повишават данъците и стимулите за собствениците да върнат в употреба празните от дълго време жилища”, казва Броукъншър.

“Като даваме на общинските съвети точните инструменти да се справят със задачата, можем да осигурим на още хиляди семейства място, което да наричат свой дом. Съветите ще могат да използват средствата от повишаването на данъците, за да продължат да намаляват налозите за усърдно работещите семейства”, допълва той.

Министърът потвърди, че голяма част от общинските съвети са въвели повишението на данъка с 50% на изоставени от дълго време жилища. Там, където местните власти са прилагали повишения налог последователно всяка година, се наблюдава спад с 9% на броя на жилищата, на които е наложен по-висок данък.

За да гарантира, че новите правомощия няма да бъдат използвани за несправедливо наказание на хората, които живеят в трудни условия, правителството обяви, че ще публикува ревизирани насоки за общинските съвети относно използването на повишените данъци.

Инициативата е част от поредицата от мерки, въведени от правителството, с цел поправяне на счупения жилищен пазар в страната. Чрез амбициозен пакет от дългосрочни реформи и целенасочени инвестиции то иска да гарантира, че общините имат жилищата, от които се нуждаят.

Filed in: Новини от UK, Пари, финанси

No comments yet.

Leave a Reply

X