09:07 Monday, August 10, 2020

Промените в условията за помощи за наем поставят жените в риск от ЕС в още по-затруднено положение

Според последните изменения в условията за отпускане на помощта за наем (housing benefit), за да го получават, кандидатите от ЕС трябва да работят. Помощта се спира, ако те престанат да работят, дори ако са записани в бюрото по труда като безработни, независимо дали получават помощ за безработни, търсещи работа (Jobseekeer’s Allowance) или не.

Оказва се, че това поставя в много затруднено положение жените в риск от Европейския съюз, които са жертви на домашно насилие. Британките, жертви на домашно насилие, имат възможност да избягат от дома, в който са потърпевши и да получат помощ от Woman’s Aid, организация, която предоставя “безопасно жилище” на жертвите на домашно насилие, закрила и по-нататъшна помощ, за да могат да преодолеят този труден момент от живота си и да продължат нататък без насилие в живота си.

При жените от страни на ЕС, обаче, нещата се оказват доста по-различни.

Едната възможност за жени, жертви на насилие, е да се обърнат към центровете на Woman’s Aid. Тук обаче се явява първото препятствие – едно от условията за предоставяне на безопасно жилище от Woman’s Aid е жената да има право на помощи, като една от тях е housing benefit ( дори има центрове на Woman’s Aid, където дори изискват жената вече да получава тези помощи, за да бъде настанена.

Другата възможност за жени, жертви на насилие, са центровете за бездомни, които настаняват за краткотраен срок хора, оказали се на улицата и без възможност да си намерят сами жилище. Центровете за бездомни не отказват настаняване на жени от български произход, жертви на насилие, особено ако имат дете и са подкрепени от други здравни или социални служители, но обикновено жилищата, които се предоставят за краткотраен срок по тази схема, са много скъпи. Наемът за това жилище обичайно се плаща от помощта за наем (housing benefit) – но жена о ЕС няма право да го получава, ако не работи.

На практика излиза, че жена от ЕС, дори и да има малко дете, ще трябва да работи поне 16 часа на седмица, за да може да получи безплатно за нея помощ по една от двете посочени схеми. Ако няма право на housing benefit, пак може да получи подслон в условия на извънредни случаи, когато бяга от насилие в дома си, но ще трябва да има средства, с които да заплаща наема. Ако има дете/деца и е настанена в такова жилище при екстрени обстоятелства, не е вероятно да бъде помолена да напусне, дори и да няма финансови средства в момента, но ще натрупва дългове, които съответната местна власт е вероятно да изисква от нея да изплати на по-късен етап.

Filed in: Емиграция, Новини от UK

No comments yet.

Leave a Reply

X