10:10 Wednesday, January 16, 2019

Секторът на услугите отчита ръст при свити разходи през декември

Бизнес активността в сектора на услугите във Великобритания нараства през декември, но при слабо увеличаване на заетостта, това става ясно от последните данни, публикувани от анализаторската компания “Маркит”. Сезонно изгладеният индекс на бизнес активността в сектора на услугите в последния месец на 2017 година достига 54,2 пункта, като регистрира най-бързия темп на ръст в бранша от април същата година. За сравнение през ноември е бил 53,8 пункта.

Високите нива на бизнес активност в Обединеното кралство са факт за 17-ти месец поред, подкрепени от устойчивото икономическо развитие и нарастващите потребителски разходи. Въпреки това компаниите от сектора на услугите отбелязват, че несигурността около брексит кара потребителите да ограничават потреблението.

Новите бизнес обеми се увеличават с бърз темп през декември, въпреки че месец по-рано беше отчетено най-бавното възстановяване в сектора на услугите.

“Добрите данни за сектора потвърждават устойчивото развитие на икономиката през 2017 година, но е факт, че несигурността и безпокойствието за бъдещото кара бизнеса да свива разходите и инвестициите”, коментира Крис Уилямс, старши бизнес икономист в “Маркит”.

Фирмите продължават да наемат хора през декември, но новосъздадените работни места са на деветмесечно дъно, става ясно още от анализа на “Маркит”. Според експертите една от причините за това са усилията за намаляване на оперативните разходи от страна на бизнеса от сектора на услугите. В същото време повишаването на производствените цени достига най-високото си ниво от септември, като компаниите отчитат допълнителен натиск върху разходите си заради по-скъпите горива, комунални услуги и разходи за храна и заплати през декември.

Оптимизмът сред бизнеса нараства през декември, отчитат от “Маркит”. Така вече 43% от представителите на сектора очакват нарастване на бизнес активността през 2018 година. В сравнение със средносрочното проучване обаче доверието остава слабо.

Filed in: Новини от UK, Пари, финанси

No comments yet.

Leave a Reply

X