22:05 Saturday, November 16, 2019

Tag Archives: помощи при безработица

Какви обезщетения получават безработните в Европа?

Френското икономическо издание “Шаланж” е провело изследване при какви условия различните европейски страни обезщетяват своите...
X