04:19 Monday, October 26, 2020

Tag Archives: ТАП

Италия, Гърция и Албания се споразумяха за ТАП

Миналата седмица Италия, Гърция и Албания подписаха споразумение за изграждане на Трансадриатически газопровод /ТАП/. Чрез него ще...
X