00:56 Wednesday, June 16, 2021

Без заверка и превод на някои документи за чужбина

Формалностите при представяне на официален документ от граждани на една европейска страна пред властите на друга намаляват и вече за някои видове документи няма да е необходима заверка и превод, предаде “БНТ”.

Европейският парламент окончателно одобри регламент на Европейската комисия, според който отпада изискването за заверка с апостил и за превод на някои видове документи.

Заверката на документи, или т.нар. апостил, вече няма да е необходима за много свидетелства, които гражданин на една страна от Европейския съюз представя пред властите на друга.

Документите, сред които акт за раждане, смъртен акт, брачно свидетелство, удостоверение за адрес и свидетелство за съдимост, ще се издават на стандартизирани многоезични бланки. Няма да има нужда да бъдат заверявани допълнително, но властите ще могат да проверяват дали са истински.

Докладчикът на Европейския парламент Мади Делво коментира, че администрациите ще могат да проверяват валидността на документите чрез обща електронна система, за да няма измами.

Премахването на изискването за превод и заверка на документите спестява чакане и пари. В момента превода и заверката на свидетелство за съдимост, например, в България струват около 50 лева. Тези разходи вече ще отпаднат, а страните имат две и половина години, за да приемат всички мерки за прилагането на регламента.

Сега около 13 милиона граждани от страни-членки на Евросъюза живеят в в друга европейска страна. Издаването на документи, превода им при заклети преводачи и легализирането струват пари и отнемат време.

Новият регламент обхваща документите за установяване на:

 • раждане;
 • че лицето е живо;
 • IP/16/2092
 • смърт;
 • име;
 • брак, включително брачната дееспособност и семейното положение;
 • развод, законна раздяла или унищожаване на брака;
 • регистрирано партньорство, включително дееспособността за сключване на регистрирано партньорство и положението на регистрирано партньорство;
 • прекратяване на регистрирано партньорство, законна раздяла или анулиране на регистрирано партньорство;
 • произход;
 • осиновяване;
 • постоянен адрес и/или място на пребиваване;
 • националност;
 • липса на съдебно минало;
 • правото на лицето да избира и да бъде избирано в общинските u1080 избори и в изборите за Европейски парламент.

Въвеждат се многоезични стандартни бланки за удостоверения за:

 • раждане;
 • това, че лицето е живо;
 • смърт;
 • брак (включително брачната дееспособност и семейното положение);
 • регистрирано партньорство (включително дееспособността за сключване на регистрирано партньорство и положението на регистрирано партньорство);
 • постоянен адрес и/или място на пребиваване;
 • липса на съдебно минало.
Filed in: Други български новини, Новини от UK, Новини от БГ общноста в UK
X