01:59 Wednesday, June 16, 2021

Всеки трети българин работи на село и е беден

Всеки трети българин изкарва хляба си в селските райони и е най-застрашен от бедност в целия Европейски съюз, сочат последните данни на агенция “Евростат” за трудовата заетост на европейците през миналата година.

Според анализа около 1,3 милиона от българите на възраст 20-64 години или 30 на сто от активните българи са се трудили и изкарвали прехраната си в селски райони през 2015 година.

Европейската статистика е отчела сериозен риск от бедност за хората в България, които изхранват прехраната си в селските райони.

Според анализа рискът от бедност за българите в активна трудова възраст е 51,4 на сто. По този показател България е на първо място в целия Европейски съюз. На второ място след България е Румъния с 50,7 на сто риск от бедност за хората в активна възраст в селските райони.

Българите, които работят в градска среда, са около 3,2 милиона. Това прави около 70 на сто от хората в активна възраст. Според анализа на “Евростат” около 30 на сто от тях през миналата година са били в риск от бедност. Това е втора позиция в класацията на страните от Евросъюза. Преди България по този показател е само Гърция с 34 процента риск от бедност за градските жители в южната ни съседка.

Като цяло в рамките на Европейския съюз най-висок процент от активните хора на възраст 20-64 години са предпочитали градските условия за труд и живот във Великобритания – повече от 22 милиона души или около 60 на сто. Пак там най-малко са били хората, които са изкарвали прехраната си на село – около 4,5 милиона или едва 12 на сто.

На другия полюс с най-малко хора, които предпочитат да живеят в градски условия е Люксембург – едва 74 хиляди са работещите там в градски условия, докато привържениците на селския начин на живот и труд там са били два пъти повече – 165 хиляди.

Filed in: Други български новини, Новини от България
X