17:02 Friday, December 03, 2021

Имиграцията от Европа към Великобритания достигна 6-годишно дъно

Гражданите от Европейския съюз имигриращи към Великобритания намаляват и вече са достигнали най-ниското ниво отчетено от 2012 година насам. Спадът започна още с приемането на решението от референдума през 2016 година, когато Великобритания гласува да напусне Европейския съюз.

Според последните данни на Британската статистическа служба нетната имиграция в страната (влизащите минус напускащите) за първите шест месеца на тази година наброява 74 хиляди души. За сравнение, през първите шест месеца на 2012 година, когато е предишният рекорд, в страната са пристигнали 65 хиляди души. През първото тримесечие на 2017 година са пристигнали с 28% повече желаещи да се заселят във Великобритания.

За сметка на това имигрантите от държави извън Европейския съюз са рекордно много. От началото на година до края на юни във Великобритания са пристигнали 248 хиляди души от трети страни. Подобен брой не е регистриран от 2004 година насам, благодарение на нарастването на броя на студентите.

“Тези най-нови статистически данни подчертават продължаващата тенденция на спад на нетната имиграция от Европейския съюз на фона на нарастващия недостиг на квалифицирани кадри на всички нива в Обединеното кралство”, коментира Матю Фел, директор в Конфедерацията на британската индустрия.

Анализът на различните сценарии за брексит, публикуван от правителството, показва, че загубите за икономическия растеж ще се увеличат значително, ако нетната имиграция от граждани на Европейския съюз спадне до нула.

Данните показват нетен спад в имиграцията от осемте източноевропейски страни, които се присъединиха към Европейския съюз през 2004 година, чиито стотици хиляди граждани се преместиха във Великобритания през последното десетилетие.

Десетки хиляди имигранти обаче продължават да пристигат от най-бедните членове на Европейския съюз – Румъния и България, чиито граждани могат да работят законно във Великобритания без ограничения от 2014 година насам.

Filed in: Емиграция, Новини от UK
X