16:10 Friday, December 03, 2021

Министерство на вътрешните работи публикува доклад за пилотната фаза на документа за уседнал статут

Схемата, съгласно която почти всички граждани на ЕС, живеещи в Обединеното кралство, трябва да кандидатстват за пребиваване след брексит, днес се открива за повечето кандидати.

Министерството на вътрешните работи твърди, че е взело над 27 000 решения по заявления за установен статут, подадени по време на тестовата фаза „Private Beta 2“, между 1 ноември и 21 декември. Всички заявления бяха приети. 70% от подалите заявление са получили установен статут, а останалите 30%  са с „предварително установен статут“ (за граждани на ЕС, които са били тук под пет години).

Тази цифра с нулеви откази, обаче, трябва да се разглежда с повишено внимание.

Около 2 800 заявления все още са в процес на разглеждане, тъй като са „непълни или очакват допълнителни доказателства“. Почти 1000 от заявителите все още трябва да изпратят физически паспорт (тъй като не успяха да използват приложението на Android, за да сканират паспорта си и да го изпратят). Друга част от подалите заявление, изглежда, неправилно са сметнали, че имат документ за постоянно пребиваване, който може да бъде заменен за установен статут безплатно. Всъщност те имат различен вид документ за пребиваване в ЕС, като например удостоверение за регистрация или карта за пребиваване, което изглежда много сходно.

Част от подалите заявление все още се изчаква да предоставят допълнителен документ, който е бил изискан от Хоум Офис. Т.е. тези молби за установяване на уседнал статут е можело да бъдат и отхвърлени, но им се дава шанс да предоставят нужните документи, за да докажат, че отговарят на условията, за да получат статута.

От успешните заявления над 80% са получили статут в рамките на една седмица.

77% заявяват, че процесът е „много или сравнително лесен” за завършване. Това може да звучи положително, но ако 23% смятат, че е трудно, това е около 800 000 души, от които може да се очаква да имат проблеми със системата.

Според доклада, приложението за андроид се справя сравнително добре, но все още има проблем с прочитането на чипа от паспорта при някои кандидати. Също така се е стигнало и до „техническо прекъсване“ по време на подаване на заявлението, което е засегнало 380 заявители и е довело до временно спиране.

Около един от всеки шест кандидати се е обадил на телефонната линия за помощ по време на кандидатстването и е получил помощни имейли.

Пилотната схема беше отворена за граждани на ЕС, заети в секторите на висшето образование, здравеопазването и социалните грижи. Схемата обработва и заявления от някои уязвими кандидати, например деца в институции и хора, получаващи подкрепа от социални работници.

Остават обаче опасения за уязвимите хора без подкрепата на социалните работници, които може да не успеят да кандидатстват или да не подадат документи изобщо. Службата за вътрешни работи няма система за отчитане на броя на хората, които в крайна сметка попадат в тези групи.


Filed in: Брексит, Новини от UK
X