05:33 Sunday, May 22, 2022

Повишава се минималната заплата, но също така се увеличават и сметките

Два милиона британски работници, които работят на минимална работна заплата, получават увеличение на заплатите, но същевременно се увеличават и сметките за домакинствата.

Работнициte на възраст 25 и повече години, които работят за Национална минимална заплата, достатъчна за издръжка на човек (National Living Wage), ще получават £ 8.21 на час от понеделник (08.04.19), в сравнение със заплащането, което беше до сега – £ 7.83 на час. Увеличението е 4.9%. По-високото заплащане ще засегне и по-младите работници, тези, които работят за минимална заплата (National Minimum Wage).

Увеличението идва като отговор на увеличаващите се сметки и нарастващата инфлация. Работниците в сектора на хотелиерството и търговията на дребно най-вероятно са от хората, които получават най-ниско заплащане и близо 200 000 от тях ще получат увеличение на заплатите.

“Радваме се, че милиони работници в цялата страна ще получат повишение на заплатите над инфлацията”, каза Брайън Сандерсън, който председателства Комисията за ниско заплащане, която препоръчва подходящото ниво на заплащане.

Работниците като цяло наблюдаваха ръст на заплатите заради инфлацията през последните месеци. Въпреки това повечето от домакинствата споделят, че има увеличение на различни регулярни сметки – общинска такса, сметки за газ и ток, вода, ТВ лиценз и др.

Минималното заплащане във Великобритания е едно от най-високите в сравнение с останалите напреднали икономики в света. Правителството заяви, че е “решено” да се прекрати ниското заплащане.

Въпреки това от организацията „Trades Union Congress“ твърдят, че нивата на запащане са все още твърде ниски. Според тях работниците на възраст от 21 до 24 години трябва да получават същото заплащане, каквото получават и работниците над 25 години, и то трябва да е 10 паунда на час. „По-младите работници плащат същите сметки, но получават по-малко пари и това не е честно спрямо тях“, твърди генералният секретар на TUC Франсис О‘Грейди.

Filed in: Новини от UK

No comments yet.

Leave a Reply