00:15 Thursday, May 06, 2021

Почти всеки пети работещ българин е бил зает в селското стопанство

Почти всеки пети работещ българин (или около 20 процента от активните българи на възраст 15-64 години), е бил зает с някакъв вид дейност в селското стопанство, това показват данни на Европейската статистическа служба “Евростат” за дела на земеделските производители и фермери в Европейския съюз спрямо общата заетост в общността през миналата година.

По този показател България се нарежда на втора позиция след Румъния (над 26 процента от работещите румънци са били заети със селско стопанство), при среден показател за Европейския съюз около 5 на сто, предава “Българска телеграфна агенция”.

Най-малко с фермерство и земеделски труд се занимават жителите на Великобритания и Люксембург – около 1 процент от общата заетост на населението.

Според статистическите данни общият брой на работната сила в България през миналата година е варирал около 3,3 милиона души, което показва, че близо 600 хиляди българи по някакъв начин са били ангажирани с фермерство или друг вид земеделска работа.

От тези близо 600 хиляди души, работещи някакъв вид селскостопанска дейност – около 35 процента са били на възраст 15-39 години, около 60 процента са били на възраст 40-64 години и едва 5 процента са били над 65 години.

Според същия анализ – 43 процента от работещите селскостопанска работа в България са били с начално или основно образование, 50 процента – със средно образование и едва 7 процента – с висше образование.

Според анализа на “Евростат”- около 43 процента от заетите българи в селското стопанство са работили на пълна трудова заетост някакъв вид самостоятелна дейност, други 34 процента са работили в семейни фирми, а останалите 23 процента са били наемани на непълно работно време.

Около 20 милиона души са работили в селското стопанство в Европейския съюз през 2016 година, което представлява около 4,4 процента от общата трудова заетост в общността.

Повече от три четвърти – 73 на сто от селскостопанската работна сила в Европейския съюз е била съсредоточена в седем страни: Румъния, Полша, Италия, Франция, Испания, България и Германия.

Най-висока трудова заетост в селското стопанство е регистрирана в Румъния – 26 на сто, България – близо 20 на сто, Гърция и Полша – по 11 на сто.

Най-ниски дялове заетост в селското стопанство – под 2 процента – са регистрирани в Германия /1,4 на сто/, Швеция /1,3 на сто/, Белгия /1,2 на сто/, Великобритания – 1 процент и Люксембург – 0.8 процента.

Най-висок процент млади хора под 40-годишна възраст в селскостопанската работна сила са регистрирани в Люксембург – 50 процента и Дания – 45 процента.

Най-висок процент хора на възраст 65 години и повече са били селскостопански работници в шест държави-членки, като най-висок дял е регистриран в Португалия – 42 процента и Ирландия – 22 процента.

Около 40 процента от хората, работещи в селското стопанство в Европейския съюз са били с ниско образование. Поне средно образование са имали около 50 на сто от работещите селскостопанска работа. Само 10 на сто от работещите в селското стопанство жители на Евросъюза са имали висше образование, отчита европейската статистика.

Според анализа на “Евростат” е много трудно да се намери инструмент, който да предоставя добра информация за доходите на земеделските стопани. През 2016 година средният еквивалентен нетен доход в Европейския съюз е бил около 15 000 евро на човек за селските райони /при 17 000 евро за градските райони/.

За България този показател е бил 2 500 евро или близо шест пъти по-малък. Най-нисък е този среден нетен показател в Румъния – 1 676 евро или около 9 пъти по-нисък от средноевропейския.

Filed in: Други български новини, Новини от България
X